Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Płazy
Nazwa gatunku:
Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
wielkopolskie
Data obserwacji:
2021-07-14 20:50:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
rów
Dodatkowy opis:
aktywna pośrodku drogi
Obserwator:
Alexandre Flesch
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna