Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
łódzkie
Data obserwacji:
2021-07-17
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
zbiornik wodny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
mawez
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna