Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kawka (Corvus monedula)
Liczba:
1
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Numer drogi:
16
Data obserwacji:
2021-07-16
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga krajowa
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna