Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Bocian biały (Ciconia ciconia)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
łódzkie
Data obserwacji:
2021-07-13
Czas zdarzenia:
nieznany
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
rów
Obserwator:
Dawid K.
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna