Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Wrona siwa (Corvus cornix)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2021-07-15
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna