Obserwacja

Gromada:
Gady
Nazwa gatunku:
Zaskroniec (Natrix natrix)
Liczba:
1
Długość odcinka:
100 m.
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Numer drogi:
519
Data obserwacji:
2021-07-11
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
żywopłot
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
żywopłot
ogrodzenie
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna