Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Województwo:
pomorskie
Numer drogi:
6
Data obserwacji:
2021-07-05 08:55:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga krajowa
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
Obserwacja od osoby trzeciej