Obserwacja

Gromada:
Płazy
Liczba:
5
Długość odcinka:
120 m.
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
wielkopolskie
Numer drogi:
DW 189
Data obserwacji:
2021-06-23
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
zbiornik wodny
rzeka
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
rów
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Opis gatunku:
Anura
Obserwator:
Alexandre Flesch
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna