Obserwacja

Gromada:
Płazy
Nazwa gatunku:
Ropucha zielona (Bufotes viridis)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
wielkopolskie
Data obserwacji:
2021-06-23
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Alexandre Flesch
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna