Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kuna leśna (Martes martes)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
737
Data obserwacji:
2021-06-27
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
Beria
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna