Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Sójka (Garrulus glandarius)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2021-06-18
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
skraj lasu (jedna str. drogi)
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna