Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kawka (Corvus monedula)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
pomorskie
Numer drogi:
s7
Data obserwacji:
2021-06-11
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Mustela
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna