Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Myszołów (Buteo buteo)
Liczba:
1
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2021-06-15
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
AW
Źródło obserwacji:
obs. Józef Garbowski