Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
361
Data obserwacji:
2021-05-12
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
nieznane
Struktury równoległe do drogi:
nieznane
Obserwator:
tmaszkal
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna