Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
361
Data obserwacji:
2021-05-21
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
rów
Opis gatunku:
Średniej wielkości (drozd?).
Obserwator:
tmaszkal
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna