Obserwacja

Gromada:
Gady
Nazwa gatunku:
Padalec (Anguis fragilis)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2021-06-09
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
żywopłot
skraj lasu (jedna str. drogi)
ogrodzenie
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna