Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Rudzik (Erithacus rubecula)
Liczba:
1
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Data obserwacji:
2021-06-02
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Magma
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna