Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2021-05-28 21:20:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
aleja drzew
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
skraj lasu (jedna str. drogi)
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna