Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Pies domowy (Canis familiaris)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
świętokrzyskie
Numer drogi:
766
Data obserwacji:
2021-04-30 15:50:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Magdalena Lewińska
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna