Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Gawron (Corvus frugilegus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
świętokrzyskie
Numer drogi:
766
Data obserwacji:
2021-04-30
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Magdalena Lewińska
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna