Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Grzywacz (Columba palumbus)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
721
Data obserwacji:
2021-05-01
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
rzeka
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
rów
Dodatkowy opis:
most na Mieni, rezerwat Świder
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna