Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Mazurek (Passer montanus)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
50
Data obserwacji:
2021-05-01
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
las/park/sad
zbiornik wodny
rzeka
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna