Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Zięba (Fringilla coelebs)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2021-05-01
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna