Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kos (Turdus merula)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
S8
Data obserwacji:
2021-05-01
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
rzeka
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
ogrodzenie
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna