Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kapturka (Sylvia atricapilla)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
kobieta
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
wielkopolskie
Data obserwacji:
2021-05-03
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Opis gatunku:
Samica
Obserwator:
Marcin Gawroński
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna