Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kot domowy (Felis catus)
Liczba:
1
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2021-04-07 13:25:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
aleja drzew
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
AW
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna