Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
94
Data obserwacji:
2021-04-05
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
aleja drzew
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
piegos
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna