Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Borsuk (Meles meles)
Liczba:
1
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
372
Data obserwacji:
2021-04-04
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
rów
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
piegos
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna