Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Krzyżówka (Anas platyrhynchos)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
5
Data obserwacji:
2021-04-06
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
zbiornik wodny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Obserwator:
piegos
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna