Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Zięba (Fringilla coelebs)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2018-04-20
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
aleja drzew
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
piegos
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna