Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kuna domowa (Martes foina)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
79
Data obserwacji:
2021-04-06
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
Gonia
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna