Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Bażant (Phasianus colchicus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
5
Data obserwacji:
2021-02-25
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
arecky
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna