Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Dzik (Sus scrofa)
Liczba:
4
Płeć zwierzęcia:
unknown
Województwo:
pomorskie
Data obserwacji:
2021-02-21 19:38:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Dodatkowy opis:
locha z roczniakami
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna