Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Puszczyk (Strix aluco)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
730
Data obserwacji:
2021-02-22
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
zbiornik wodny
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
rów
Obserwator:
Beria
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna