Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Uszatka (Asio otus)
Liczba:
1
Województwo:
łódzkie
Numer drogi:
91
Data obserwacji:
2021-02-21
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
rów
Opis gatunku:
ptak znaleziony na poboczu drogi
Obserwator:
Katarzyna Mikicińska
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna