Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
4
Województwo:
małopolskie
Numer drogi:
7
Data obserwacji:
2021-02-17 16:40:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna