Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
80
Województwo:
pomorskie
Numer drogi:
1
Data obserwacji:
2021-02-14 10:40:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
autostrada
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna