Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
śląskie
Numer drogi:
81
Data obserwacji:
2020-12-26
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
nieznane
Struktury równoległe do drogi:
nieznane
Opis gatunku:
mały wróblak
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna