Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Gryzoń (Rodentia)
Liczba:
1
Województwo:
podlaskie
Data obserwacji:
2021-01-05 18:30:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna