Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
A4
Data obserwacji:
2020-11-15
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
autostrada
Środowisko w promieniu 50m:
rzeka
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
pawelg
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna