Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Pies domowy (Canis familiaris)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
świętokrzyskie
Numer drogi:
766
Data obserwacji:
2020-11-17
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
Magdalena Lewińska
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna