Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Gawron (Corvus frugilegus)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
634
Data obserwacji:
2020-11-16
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
aleja drzew
żywopłot
Dodatkowy opis:
osiedle/park
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna