Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Numer drogi:
53
Data obserwacji:
2020-11-16
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
tomekB
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna