Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Puszczyk (Strix aluco)
Liczba:
1
Województwo:
świętokrzyskie
Numer drogi:
753
Data obserwacji:
2020-11-14
Czas zdarzenia:
nieznany
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Opis gatunku:
Odmiana brązowa zabity na poboczu
Obserwator:
Grzela
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna