Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Pies domowy (Canis familiaris)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
świętokrzyskie
Numer drogi:
brak
Data obserwacji:
2020-11-13 06:55:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
ogrodzenie
Dodatkowy opis:
ekrany dźwiękochronne
Obserwator:
Magdalena Lewińska
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna