Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Województwo:
lubelskie
Numer drogi:
S17
Data obserwacji:
2020-10-18 14:30:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
ogrodzenie
rów
Dodatkowy opis:
przesmyk leśny - sarna przeszła przezS17 i szła wzdłuż siatki autostradowej szukając wyjścia
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna