Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Trznadel (Emberiza citrinella)
Liczba:
1
Województwo:
lubelskie
Numer drogi:
19
Data obserwacji:
2020-10-18
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna