Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeż (Erinaceus sp.)
Liczba:
1
Województwo:
wielkopolskie
Numer drogi:
270
Data obserwacji:
2020-10-11
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
ogrodzenie
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna