Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Jer (Fringilla montifringilla)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
świętokrzyskie
Data obserwacji:
2020-10-10
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
Gonia
Źródło obserwacji:
Krzysiek