Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
616
Data obserwacji:
2020-10-17
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
skraj lasu
rów
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna